Varför vill jag vara socialdemokrat?

Ordförandes tankar

Därför att den nordiska, social­demokratiska välfärds­staten är den bästa samhälls­modellen i världen. Den garanterar rättvisa och arbete åt alla, gratis skola och utbildning, hälsovård och sociala tjänster gratis eller till ett rimligt pris. Den nordiska välfärds­staten förbjuder ingen att vara rik på pengar, men den förbjuder girighet och djup fattigdom. Om klyftorna mellan olika klasser och grupper i samhället inte är alltför djupa så kan man behålla samhällsfreden och också bidra till fred utanför det egna landets gränser.

Det tog största delen av 1900-talet att bygga upp det rättvisa social­demokratiska samhället. På 2000-talet är det socialdemokraternas uppgift att upprätthålla välfärden och med alla medel bekämpa hoten mot den.

Karita Blom