Slut på handeln med sociala tjänster

Föreningens insändare

Skall vi bevara det nordiska välfärdssamhället? Troligen håller de flesta med om att svaret är ja. Vi socialdemokrater anser att en stor del av vår välfärd utgörs av vården av våra äldre, en samhällsgrupp som ständigt växer.

Vi måste få ett slut på handeln med sociala tjänster. Det finns otaliga exempel på att privata vårdföretag drivs av profitintresse. Detta leder till ständiga prishöjningar och inbesparingar, personal får inte uttala sig om verksamheten och anhöriga och patienter kan inte påverka den.

Privat vård skall vara ett alternativ men inte det allenarådande. Våra gamla föräldrar skall veta att de blir vårdade efter bästa förmåga av samhället.

Detta betyder att den kommunala vården skall vara minst lika bra som den privata. Kommunen skall inte köpa privata tjänster, den skall konkurrera med bättre villkor. I dagens läge upphandlar kommunen privata tjänster och får i slutändan agera ”sopstation” dvs. hospice, där man tar hand om dem som privatvården inte vill ha.

Kommunen bör (i dagens kommersiella värld) grunda egna företag, som sköter vården och tar hand om den eventuella vinsten. Om detta inte är möjligt enligt kommunallagen, så bör den ändras. Vårdupp­handling enligt nuvarande normer bör inte ingå i den nordiska väl­färds­modellen.

Mats Kevin, januari 2012