Tankar kring kommunreformen

Föreningens insändare

Kommunreformen är inte en förändring av kommungränserna utan en nödvändig förändring av hela samhällsstrukturen. Debatten bör inte handla om gränser utan om hur vårt framtida samhälle skall se ut.

Samhället har förändrats och förändras allt snabbare hela tiden. Därför måste också styrelseformen förändras. Kommunalt självstyre enligt tidigare modell fungerar inte längre genom att ekonomin i allt flera kommuner inte håller.

Vi vet att förhållandet mellan arbetande och försörjda, dvs. pensionärer, barn, arbetslösa och handikappade, idag är en löntagare per 0,5 försörjd. Om 20 år är förhållandet en per 0,7. Vi hinner inte göra barn eller importera tillräcklig arbetskraft inom rimlig tid för att fylla behovet.

Vi socialdemokrater anser att den nuvarande kommunala strukturen måste ses över. I en sådan genomgång är vissa kommunala funktioner speciellt viktiga såsom specialsjukvården, trafiken, utbildning efter grundskolan och miljön.

Mats Kevin, mars 2012