Stödsystemen alltför invecklade

Föreningens insändare

I Finland finns många människor som lever väldigt gott, kanske de flesta. Utbildade människor med arbete förtjänar bra och kan unna sig livets goda. Sedan finns det människor som lever på små pensioner, a-kassa eller understöd. Den här gruppen har inte råd med sommarstugor, utlandsresor eller läkarbesök på privata läkarstationer, men lever någorlunda tryggt ändå, har tak över huvudet och behöver inte svälta. En tredje grupp medborgare i republiken Finland är människor som av en eller annan anledning har ramlat igenom stödnätens alla maskor. De sämst lottade har också rätt till att t.ex. via socialbyrån och utkomststöd få ett hem och mat på bordet, men ansöker inte alltid om stödet. Det är inte bara ”fattigstämpeln” som avskräcker, utan stödsystemet har blivit så invecklat, att många tvingas ge upp på vägen.

Att ta sig genom FPA:s eller socialbyråns byråkrati och blankett­djungel, liksom att vandra från myndighet till myndighet, kräver att man är frisk och stark eller har en personlig assistent. Så är det naturligtvis inte för de mest utsatta. Är du sjuk eller trött eller obevandrad i kanslispråk, kan en bunt blanketter utgöra ett oöverstigligt hinder. Blanketterna blir liggande och du blir utan stöd.

Enligt YLE:s nyheter den 9 januari i år har stat och kommuner sparat upp till 600 miljoner euro på outnyttjat utkomststöd. Dessa pengar ska naturligtvis komma dem till godo, som de var tänkta för.

Stödsystemet bör göras användarvänligare, så att inte själva byråkratin är ett hinder för utkomsten. Har man svårigheter med allehanda blanketter och bilagor, ska man kunna lägga fram sitt ärende muntligt. Rätten till en skälig inkomst är också en garanti för samhällsfred och ett steg på vägen mot rättvisa och minskade klyftor mellan rika och fattiga.

Karita Blom, april 2012