Vasa förr och nu

Ordförandes tankar

Svenska litteratursällskapet i Finland har på sin webbplats en fotoutställning med namnet Vasa förr och nu. Rafael Olin har fotograferat ”förr” och Kai Martonen ”nu”. Besökaren kan jämföra äldre Vasavyer med motsvarande platser idag. Klicka på länken i rött till höger, SLS: Vasa förr och nu!

När jag ser foton på min gamla skola ”semi”, på kiosken nedanför viadukten och på bio Gloria blir jag alldeles yr av minnen och av nostalgi. Jag rekommenderar denna underbara utställning – a walk down the memory lane – åt alla Vasabor i mogen och rätt ålder!

Ett varmt tack till litteratursällskapet och Österbottens traditionsarkiv för webbutställningen!

Karita Blom