Tack för fullmakt och förtroende

Ordförandes tankar

Jag vill tacka Vasa svenska socialdemokrater, Södra Österbottens socdem krets och distriktet FSD för fullmakt och förtroende, att jag fick resa till SDP:s kongress i Helsingfors den 24-26 maj! Kongressen var en häftig upplevelse, ett socialdemokratiskt saligt rus i dagarna tre! Bara mängden folk, 500 delegater plus partifolk, gjorde en lite yr i bollen!

Jag tror att årets kongress kommer att gå till historien av tre orsaker: det var den goda stämningens och sångens kongress, det var kongressen då ungdomarna klev fram och tog för sig med båda händer och det var kongressen då SDP tog ett steg vänsterut. Och allt detta passar mig bra!

Det vimlade förstås av celebriteter på kongressen, folk som man annars bara ser i nyhetssändningar och aktualitetsprogram. Jag vill nämna tre favoriter, Pentti Arajärvi, Stefan Löfven och Marianne Laxén. Arajärvi, som i tolv år stått vid sidan av sin maka och sett allmänt trevlig ut, uppträdde på kongressen i en ny aktiv skepnad. Han var kongressdelegat från Helsingfors, flitig i talarstolen och han fungerade även som en av ordförandena för kongressen.

Stefan Löfven gästade kongressen den tredje kongressdagen, och han talade väl och inspirerande, först för FSD:s delegater i arla morgonstund kl 7.30, och lite senare för en fullsatt och knäpptyst kongressal. Man kan bara vara ödmjuk och imponerad inför det lyft de rikssvenska socialdemokraterna fått med sin nya ordförande.

En av FSD:s kongressdelegater var Marianne Laxén, en kvinna vars arbete för kvinnors rättigheter och jämlikhet jag beundrat länge. Nu fick jag bli lite bekant, och också tacka Marianne för hennes insatser.

Ett varmt tack går även till hela FSD-gruppen för gott och tätt kamratskap under tre kongressdagar!

Fanns det något negativt alls på kongressen? Ja tyvärr, redan andra dagen brakade tidtabellen ihop. Det var så mycket fokus på personvalen och partiets stjärnor, att EU-programmet, demokratiprogrammet och de insända motionerna blev mycket styvmoderligt behandlade.

Men det positiva övervägde, och jag hoppas att jag skulle kunna förmedla lite av glädjen, entusiasmen och ivern till det lokala planet. Detta för att få igång kampanjarbetet ordentligt inför kommunalvalet i oktober!

Karita Blom