Nej till stormarknad

Yleinen

Vasa Svenska Socialdemokrater sällar sig till dem som anser att det inte behövs fler stormarknader vid den norra infarten i Vasa, och särskilt inte vid den gamla busstationen. Det har redan påpekats (Vasabladet, Max Jansson 1.6 och Peter Ehrström 4.6) att det finns andra och viktigare behov att tillgodose. Norra infarten är redan välförsedd med butiker, och det finns andra platser som först faller en i sinnet. Främst bland dessa är Euromarkets tomt. Eftersom stadens kontrakt med Sponda nu löpt ut finns det möjligheter att tänka stora tankar.

Vi undrar om den före detta busstationen verkligen har förutsättningar att bli en attraktiv plats för ett bostadshus, vilket tidigare föreslagits. Den ligger vid en stor trafikled, utan grönområden i sikte. Eftersom Vasa också har problem med halvtomma flervåningshus ser vi en risk att den gamla busstationen kommer att bli ytterligare ett i raden.

Därför vill vi kasta fram tanken på att bygga ett kultur- och medborgarcentrum på platsen. Eftersom den gamla busstationen ligger mitt på axeln mellan Opistotalo och Kuula-institutet skulle man kunna tänka sig möjligheter till betydande synergieffekter. Tomten befinner sig på bekvämt gångavstånd från torget och skulle kunna bli ett lyckat forum för verksamheter som idag saknar lämpliga övningsutrymmen. Konsertsalar, övningsutrymmen för kulturidkare av många sorter, och mötesrum för föreningssammankomster kunde komma i fråga.

Hur det än bli i frågan efterlyser vi öppenhet och nytänkande i planeringen, liksom att staden beaktar stadsdelsföreningens åsikter. Det skulle vara sund demokrati att lyssna inte bara på konsulter och kommersiella intressen, utan främst på dem som verkligen kommer att beröras.

Elisabeth Kronqvist, juli 2012