Fortsatt koncession för två yrkeshögskolor

Föreningens insändare

Södra Österbottens socialdemokratiska krets stöder en fortsättning för två svenskspråkiga yrkeshögskolor i Finland, Novia och Arcada. Svenskfinland är alltid en glesbygd. Det är långa avstånd som gäller i Svenskfinland, det är långt mellan Karleby och Borgå. Det är sällan möjligt eller motiverat att slå ihop våra institutioner på samma sätt som i finskspråkiga Finland.

Utbildning och näringsliv lever i nära samverkan. Företag etablerar sig gärna på orter med tillgång till utbildad arbetskraft och ungdomar studerar gärna på orter där de senare kan få arbete. Om vi ska fortsätta att befolka hela Svenskfinland så behöver vi ha tillgång till utbildning på alla stadier på möjligast många orter.

Det är ju inte alls sagt att en fusion mellan Novia och Arcada skulle utarma Österbotten, eller någon annan del av Svenskfinland för den delen. Men så länge det tycks vara i det närmaste omöjligt att sammanjämka upprätthållarnas starka viljor, så yrkar Södra Österbottens socialdemokratiska krets fortsatt koncession för två svenskspråkiga yrkeshögskolor.

Styrelsen för Södra Österbottens socialdemokratiska krets

Den här insändaren ingick i Vasabladet och i Syd-Österbotten den 26.3.2013.