Trygga finansieringen av språkbadslärarutbildningen

Föreningens insändare

Språkbad är en uppskattad och efterfrågad undervisningsform. Det äkta språkbadet innebär att majoritetsspråkets barn badar i minoritetsspråket, men badet kan också förverkligas i motsatt riktning. All forskning kring språkbad visar på entydigt positiva resultat. Finskspråkiga barn når mycket goda kunskaper i svenska, men får också bättre resultat än genomsnittet i sitt modersmål, i övriga språk och i matematik. Dessutom öppnas dörrarna till en ny kultur redan i förskolan, och det gör det lättare att acceptera andra kulturer längre fram i livet. Även i statsrådets Nationalspråksstrategi lyfts språkbadet upp som ett bra alternativ för att trygga två levande nationalspråk i framtiden.

Efterfrågan på språkbad är mycket större än utbudet i hela Svenskfinland. En av orsakerna är, att det inte finns behöriga lärare. Vasa universitet har i samarbete med Uleåborgs universitet utbildat språkbadslärare, men på grund av kärva ekonomiska tider har inga nya studerande antagits sedan 2009. Nu planeras ett samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademi för att utbilda behöriga språkbadslärare, där Vasa universitet är sakkunnig i svenska och språkbad och Åbo Akademi i pedagogiken.

På Undervisningsministeriet ställer man sig positiv till initiativet i Vasa och man stöder planeringen ekonomiskt. Men det gäller för universiteten att få besked om säker finansiering i framtiden så att man kan anta studerade och garantera dem en god utbildning.

Finland har en språklagstiftning som säger att landets båda officiella språk ska behandlas jämlikt. Södra Österbottens social­demo­kratiska krets önskar att landets beslutsfattare inser vilket effektivt sätt språkbadet – utbildning av lärare och undervisning i skolorna – är att förverkliga andan i språklagstiftningen och därmed säkerställer finansieringen av Vasa universitets och Åbo Akademis nystart av språkbadsutbildning.

Södra Österbottens socialdemokratiska krets, vårmötet den 10.4.2013/Karita Blom