Föreningens styrelse och kongressombud 2018

Etusivu

På höstmötet den 15.11.2017 omvaldes Harri Niskanen till ordförande, till ny vice ordförande valdes Filip Dahlskog. Övriga styrelsemedlemmar är Daniel Grankvist (ny), Nils-Johan Englund, Elisabeth Kronqvist och Nadja Zhandr-Niskanen. Ersättare är Jukka Eskelinen, Alf-Erik Helsing och Caroline Lång (ny). Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna.

Höstmötet valde också tre ordinarie ombud och tre ersättare till FSD:s kongress(er) år 2018. Ordinarie kongressombud är Filip Dahlskog, Daniel Grankvist och Elisabeth Kronqvist. Ersättare är Harri Niskanen, Caroline Lång och Karita Blom.