Körkort, gymnasiestudier och kollektivtrafik

Ordförandes tankar

FSD:s kongress i Ekenäs i oktober 2013 godkände en motion med rubriken Körkortet ska vara överkomligt för alla. Motionsställarna vill att körkortet ska vara billigare, så att alla ungdomar ska ha råd med det, och att körkortsundervisningen helst ska integreras i andra stadiets utbildning, dvs. i gymnasium och yrkesinstitut.

Håhåjaja, jag blir lätt febrig varje gång någon önskar klämma in ytterligare något i andra stadiets läroplaner. Jag är väl medveten om att gymnasiets främsta uppgift inte är att förbereda eleverna för universitetsstudier, utan att ge dem en ”bred allmänbildning”. Gymnasiestudierna idag består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Under de tillämpade kurserna kan man redan idag räkna in körkort (avlagt i körskola), ishockey, fotboll, musikkurser avlagda vid kommunala musikinstitut osv. Allt mycket allmänbildande så klart. Men var finns det universitet där man kan avlägga magisterexamen i Bred Allmän­bildning? Var finns den arbetsgivare, som inte behöver anställda med en teoretiskt eller praktiskt orienterad examen, utan anställda som klarar sig bra i trivial pursuit?

Idag fyller inte svenskspråkiga ungdomar upp de kvotplatser som finns reserverade för dem i antagningen till medicinska och juridiska studier. Detta för att tillräckligt många inte klarar av inträdesförhören. Då ska det nog inte gycklas med fotboll och körkort i gymnasiet som föregår inträdesförhören, de hör definitivt fritiden till.

Motionsställarna anser att i ett socialdemokratiskt rättvist och jämlikt samhälle ska varje ungdom ha rätt till körkort (och bil). Jag vet att det i socialdemokratiska kretsar är som att vifta med ett rött skynke när man talar om satsningar på kollektivtrafik. Många anser att folk var tvungna att skaffa körkort och bil för att kollektivtrafiken i något skede på något mystiskt sätt bara försvann för att aldrig komma åter. Jag ser det hela tvärtom. När det för 20-30 år sen blev vanligt att de flesta familjer hade inte bara en, utan ofta två eller tre bilar, då försvann småningom bussturerna. Ingen trafikant har råd att köra omkring med enstaka skolbarn och några halta gummor och gubbar som enda passagerare. Men jag är helt övertygad om att om folk igen börjar flockas kring busshållplatserna, nog dyker det upp en företagsam busstrafikant och plockar upp dem!

Vad ville jag ha sagt? Jo, två saker. Satsa inte resurser på att ge ungdomar körkortsundervisning i skolor finansierade med skattemedel! Satsa på kollektivtrafik, utnyttja de buss- och tågturer som finns idag, på så sätt blir de snart fler!

Karita Blom