Synd att kommunalskatten är en helig ko

Föreningens insändare

Insändaren fanns i Vasabladet den 5.11.2014

Vasa stadsstyrelses förslag till budget för år 2015 är förbryllande. Man konstaterar att vi har tillräckliga inkomster så en höjning av kommunalskatten (19,50 %) är inte aktuell. Däremot bör Vasaborna förbereda sig på sämre service för att få ner stadens utgifter. Varför måste det ena utesluta det andra?

I de kommunala förtroendeorgan där jag verkar har jag deklarerat min ståndpunkt väldigt tydligt. Enligt mig bör vi även höja kommunalskatten samtidigt som vi ser över stadens utgifter. Jag har även framfört detta till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Att inte höja skatten innebär också att man sänder en signal till stadens invånare att deras insatser inte behövs. Jag är övertygad om att invånarna i Vasa stad tycker att de är värda sin service och är beredda att betala lite mera för att hålla kvar den. Det ekonomiska ansvaret faller nu helt på stadens anställda, som redan befinner sig i en mycket svår situation. I mina samtal med stadens anställda på alla möjliga nivåer har de flesta uttryckt en önskan om att även skatteprocenten höjs. Den psykologiska aspekten får heller inte underskattas. Genom en moderat skattehöjning visar Vasa stads fullmäktige åt sina anställda att alla i staden ges en möjlighet att vara med och bidra enligt ekonomisk förmåga. Dessutom visar en omfattande kommunundersökning från år 2009 där över 13 000 personer i Finland tillfrågades att två av tre var beredda att betala högre skatt för att trygga tillgången till kommunal service.

Den service vi får ta del av i Vasa håller en hög nivå. Jag tror att för många är en hög servicenivå viktigare än kommunalskattens storlek när man besluter sig var man ska bosätta sig. Som exempel på vad Vasa stad erbjuder kan jag nämna det selektiva tillägget (250 euro i månaden tills barnet är 2-år) som utbetalas åt föräldrar som är hemma med sitt barn istället för att ha barnet i kommunal dagvård. Tillägget har stor betydelse när en förälder besluter sig för om hen ska stanna hemma. Dessutom är det en kommunal inbesparing när ett barn är hemma och inte i kommunal dagvård. Jag är mycket glad över att vi i nämnden för småbarnsfostran och utbildning beslöt att stödet ska hållas kvar på nuvarande nivå.

Det är mycket synd att kommunalskatten i Vasa blivit något av en ”helig ko”. Vissa fullmäktigeledamöter säger att en skattehöjning är att gå den ”lätta vägen”. Jag tycker det verkar vara allt annat än lätt, det verkar vara mycket svårt. Trots att medeltalet för kommunalskatten i Österbotten är 20,20 procent. Landets medeltal är 19,74 procent. Båda dessa siffror kommer att vara ännu högre 2015. Landets medeltal uppskattas 2015 bli mellan 20,5 och 21 procent. Seinäjoki då? 21 procent år 2014. I Vasa stad är vi alltså på en nivå som är lägre än ovannämnda siffror, siffror som förväntas stiga.

Nu krävs det mod, framtidsvisioner och framför allt lyhördhet av Vasa stads ledande politiker. Det gäller att se kommunalskatten för vad den egentligen är, nämligen ett mycket användbart verktyg när det gäller att stävja kostnadsutvecklingen och finansiera service. Att inte öka inkomsterna när statsandelar minskar och samtidigt skära i skolan och vården tycker jag är fel, och jag hoppas att en majoritet av Vasa stads fullmäktige tar sitt förnuft till fånga och är beredda att gå in för en höjning av kommunalskatten.

Nils-Johan Englund, SDP