Fler sommarjobb behövs

FSD Österbotten

Uttalande från FSD Österbottens styrelsemöte den 6 mars

Alldeles nyligen passerade februari månad. Det är också den månaden som de allra flesta företag och kommuner brukar lediganslå sina sommarjobb. FSD Österbotten anser att för många ungdomar är sommarjobbet ens första introduktion till det aktiva arbetslivet.

Det är också en chans att skaffa sig arbetserfarenhet och växa som människa. Därför är det oerhört trist att läsa att många österbottniska kommuner valt att inte i huvud taget erbjuda några sommarjobb och många kommuner erbjuder färre sommarjobb än tidigare. Det är verkligen fel sätt att spara på i kommunerna.

För många ungdomar är det första jobbet man får något av de sommarjobb kommunerna erbjudit. De indragna sommarjobben för ungdomarna riskerar att leda till att en hel generation försätts i en sämre position än tidigare generationer. Därför vill den finlandssvenska socialdemokratiska kretsen uppmana kommunerna att tänka om, och vill understryka att anordnandet av sommarjobb för ungdomar är en viktig social åtgärd som stärker vårt arbetsliv.