Vårdkvaliteten måste garanteras

FSD Österbotten

FSD Österbottens kretsstyrelse den 24.4.2016

Den socialdemokratiska kretsen i Österbotten har fått ta del av uppgifter som berättar att regionförvaltningsverkets möjligheter att ha insyn i t.ex. äldreomsorgens vårdkvalitet kommer begränsas inom kort. Tidigare har regionförvaltningsverkets tjänstemän fått utföra besök och granskningar av vårdenheter på kort varsel.

Men nu ämnar den borgerliga regeringen få tillstånd att denna granskning endast ska göras i form av enkätundersökningar i framtiden. Ifall regeringen menar allvar med bolagiseringen av vården, så är övervakningen av vårdkvaliteten absolut inget man då kan panta på. Tvärtom finns det skäl att ytterligare skärpa bevakningen för att garantera att de nya privata aktörerna uppfyller vårdkvaliteten. Det handlar om våra äldres vardag, hälsa och trygghet. FSD Österbotten vill arbeta för att vårdkvaliteten är garanterad i framtiden.