Hälsningar från SDP:s partifullmäktige 24.3

Yleinen

SDP:s partifullmäktige samlades till möte i Helsingfors den 24.3 och jag deltog som nyvald ordinarie delegat. Vad som timade på mötet finns ju att läsa på andra håll på webben, men jag vill ändå förmedla några intryck.

Stämningen är förstås god nu bland socialdemokraterna, förutsättningarna finns att partiet klarar sig bra i kommunalvalet. Det handlar om två val, finländarna ska välja kommunala beslutsfattare, men ska också välja mellan den nordiska välfärdsstatsmodellen och regeringen Sipiläs tvångslagar och privatisering.

SDP:s förslag till reform av föräldraledigheten togs upp i många inlägg, mest i positiva ordalag. I korthet handlar reformen om att mamma får dagpenning i tre månader, pappa i tre månader och sen får man välja fritt i ytterligare sex månader.

Ordförande Antti Rinne måste ju passa på att ge Juha Sipilä en ordentlig näsknäpp, då det nu konstaterats att Sipilä utövat påtryckningar på Yle i den så kallade Terrafame-affären. (Staten beviljat Terrafame-gruvan 100 miljoner företagsstöd, Sipilä varit med i beslutsfattandet. Katera Steel Oy, ett företag som ägs av Sipiläs släktingar, hade fått en stor order av Terrafame. Var Sipilä alltså jävig?)

Mikael Hiltunen, FSD och Borgå, kommenterade professor Juha Siltalas bok och tankar om medelklassens oro. Den stora medelklassens grundvärden – arbete och utbildning lönar sig, framtiden blir alltid bättre – grusas, hur kan vi svara på den oron?

FSD:s ordförande Viktor Kock tog upp en intressant tanke – hur vore det med en nordisk förbundsstat? Tillsammans är vi starkare än var för sig och vi har ju gemensam historia och gemensam värdegrund. Den nordiska förbundsstaten behöver inte grundas idag eller i morgon, men det är en tanke för framtiden, särskilt om EU försvagas.

Den samlade oppositionen kommer att lämna in en interpellation till regeringen angående vårdreformen, SDP:s Tuula Haatainen är första undertecknare. Interpellationen består av elva frågor, och en mycket tankeväckande fråga är: Hur motiverar regeringen en tvångsbolagisering av social- och hälsovårdstjänster, när inte EU förutsätter något sådant?

SDP kommer senare i (v)år att nominera en egen kandidat i presidentvalet. Men först ska vi vinna kommunalvalet!

Det blåste lika kallt i Helsingfors som det gjort i Vasa de senaste dagarna, och på eftermiddagen både snöade och haglade det!

Mer om SDP:s partifullmäktigemöte på http://arbetarbladet.fi och http://sdp.fi/fi/

Karita Blom