Förtroendevalda 2017-2021

VASA STAD
Vasa stadsfullmäktige
Per Hellman

Nämnden för fostran och utbildning
Nils-Johan Englund, ordinarie

Nämndens svenskspråkiga sektion
Kaisa Nyroos, ersättare

Tekniska nämnden
Filip Dahlskog, ersättare

Utbildningsnämnden (andra stadiet)
Daniel Grankvist, ersättare
Jonna Lindqvist (Sundom), ersättare

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Jonna Lindqvist (Sundom), ordinarie & vice ordförande
Maria Österholm, ersättare

Vasaregionens avfallsnämnd
Karita Blom, ersättare

SAMKOMMUNER
Fullmäktige för Kårkulla samkommun
Kaisa Nyroos, ordinarie
Karita Blom, ersättare

Fullmäktige för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt
Per Hellman, ordinarie
Nils-Johan Englund, ersättare

ÖVRIGT
Nämndemän i Österbottens tingsrätt 2017-2020
Jukka Eskelinen