Förtroendevalda 2017-2021
VASA STAD Vasa stadsfullmäktige Per Hellman Nämnden för fostran och utbildning Nils-Johan Englund, ordinarie

Nämndens svenskspråkiga sektion Kaisa Nyroos, ersättare (lisää…)